Realizowane działania

Relacja z warsztatów kulinarnych realizowanych w ramach projektu współpracy „Smak na produkt – promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów”

plakat wyjazd

Warsztaty kulinarne realizowane w ramach projektu współpracy „Smak na produkt – promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów”

W celu zapoznania się z recepturami oraz sposobem sporządzania tradycyjnych potraw wywodzących się z obszarów partnerskich LGD z Podkarpacia i Węgierskich z okolic Szarvas oraz opracowania listy kulinariów mogących aplikować o miano produktu tradycyjnego, partnerskie Lokalne Grupy Działania z Podkarpacia biorące udział w realizacji projektu współpracy zorganizowały warsztaty kulinarne skierowane do mieszkańców obszarów partnerskich LGD ze szczególnym uwzględnienie osób z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR każdego z Partnerów projektu współpracy, osób działających w Kołach Gospodyń Wiejskich, a także przedsiębiorców, którzy zajmują się branżą turystyczną.

Warsztaty kulinarne trwały od 16 -19 sierpnia 2018 roku, w tym: na terenie LGD ,,Ziemia Przemyska” w terminie 16 – 17 sierpnia 2018 r. w miejscowości Przemyśl, LGD ,, Zielone Bieszczady” w terminie 17 – 18 sierpnia 2018 r., w miejscowości Ustrzyki Dolne oraz LGD Nasze Bieszczady w terminie 18 – 19 sierpnia 2018 r. w miejscowości Lesko. W każdym z w/w warsztatów wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Körös Völgye z Węgier.

FOTORELACJA