Realizowane działania

Relacja z Imprezy plenerowej „Smak na produkt – promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów” - Baligród, 19.08.2018 r.

plakat wyjazd

Impreza plenerowa „Smak na produkt – promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów” - Baligród, 19.08.2018 r.

W celu promocji obszarów LGD biorących udział w projekcie współpracy poprzez ukazanie najcenniejszych i najbardziej atrakcyjnych elementów dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem kulinariów, muzyki biesiadnej oraz walorów turystycznych w dniu 19.08.2018 r w Baligrodzie został zrealizowany pokaz plenerowy pn. „Smak na produkt – promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów”. W imprezie wzięli udział przedstawiciele obszarów wszystkich partnerskich LGD: „ZIEMIA PRZEMYSKA”, Nasze Bieszczady, „Zielone Bieszczady” oraz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Körös Völgye, zaproszeni goście (w tym KGW pochodzące z partnerskich LGD), lokalni mieszkańcy oraz turyści. W trakcie trwania pokazu plenerowego prowadzono liczne turnieje kulinarne w zakresie przygotowania tradycyjnych/lokalnych potraw z użyciem regionalnych produktów spożywczych oraz liczne konkurencje i konkursy kulinarne wśród drużyn oraz zgromadzonej publiczności. Tematem konkurencji i konkursów było lokalne dziedzictwo kulinarne oraz walory turystyczne partnerskich LGD. Dodatkowo został przeprowadzony konkurs dedykowany Kołom Gospodyń Wiejskich pochodzących z partnerskich LGD (po 5 zespołów z każdej LGD). Każde KGW przygotowało 3 potrawy konkursowe (regionalne) oraz zapewniło odpowiedni wystrój stoiska. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach:

  • „Najładniejsze Stoisko Wystawiennicze”
  • Najlepszą Potrawę Regionalną”
  • „Najciekawszą Recepturę”

Serdeczne podziękowania za zaszczycenie nas swoją obecnością kierujemy na ręce Pani Marii Kurowskiej Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Wyrazy wdzięczności składamy też Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Władysławowi Ortylowi za objęcie Patronatem Honorowym pokazu plenerowego. Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, w tym KGW, mieszkańcom oraz turystom, którzy brali aktywny udział w przygotowanych konkursach oraz odwiedzili nas podczas pokazu plenerowego w Baligrodzie.

.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć !