Realizowane działania

Wyjazd studyjny połączony z konferencją międzynarodową - Węgry (Szarvas), 13-17 września 2018 r.

plakat wyjazd

Wyjazd studyjny

połączony z konferencją międzynarodową

Węgry (Szarvas), 13-17 września 2018 r.

W celu nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń oraz poznania walorów turystycznych i dziedzictwa kulinarnego w zakresie międzynarodowym  w dniach 13 - 17 września 2018 roku został zorganizowany wyjazd studyjny na obszar partnera Węgierskiego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Körös Völgye, połączony w konferencją międzynarodową.

W wizycie studyjnej uczestniczyło 97 osób –  LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” (37 uczestników), LGD Nasze Bieszczady (35 uczestników) oraz LGD „Zielone Bieszczady”(25 uczestników). 

W trakcie wizyty:

  • odbyło się spotkanie informacyjne z partnerem w celu wymiany dobrych praktyk i zapoznanie się z przykładami działań  promocyjnych w zakresie produktów lokalnych na obszarze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Körös Völgye
  • poznano praktyczne efekty działań w zakresie certyfikacji produktów lokalnych oraz zapoznano się z dobrymi praktykami w zakresie certyfikacji i promocji - konferencja międzynarodowa (Konferencja odbyła się w Sali Konferencyjnej Instytutu Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, H-5540 Szarvas, Anna-liget 8). Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Körös Völgye przygotowało i poprowadziło konferencję pn. „ Certyfikacja i promocja produktów lokalnych”. Partner węgierski przedstawił  prezentacje dotyczącą najistotniejszych aspektów funkcjonowania systemu certyfikacji produktów lokalnych na Węgrzech oraz zaprezentował własne doświadczenia w tej dziedzinie. Podczas Konferencji miały miejsce wystąpienia / prezentacje przedstawicieli partnerskich LGD z Polski i Węgier przedstawiające aspekty prawne certyfikacji, procedury obowiązujące w obu krajach, zidentyfikowane problemy i trudności w procesie certyfikacji produktów lokalnych oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie certyfikacji i promocji produktów lokalnych.
  • zapoznano Uczestników z przykładami działań promocyjnych w zakresie walorów turystycznych obszaru. Partner węgierski Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Körös Völgye zapewnił przewodnika, który w kompetentny sposób zaprezentował rozwiązania i dobre praktyki umiejscowione na terenie Węgier.
  • nastąpiła wymiana doświadczeń i nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy przedstawicielami władz i organów oraz lokalnych społeczności partnerskich LGD.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć !