Realizowane działania

Wyjazd studyjny połączonym z konferencją międzynarodową

plakat wyjazd

 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA PRZEMYSKA”
     wraz z LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA „NASZE BIESZCZADY”, LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA
„ZIELONE BIESZCZADY”  oraz partnerem zagranicznym STOWARZYSZENIEM ROZWOJU WSI KÖRÖS VÖLGYE

w ramach realizacji projektu współpracy
"Smak na produkt – promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów"

realizowanego w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału
w WYJEŹDZIE STUDYJNYM
połączonym z konferencją międzynarodową.

Cel wyjazdu: nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń oraz poznanie walorów turystycznych i dziedzictwa kulinarnego w zakresie międzynarodowym.

TERMIN WYJAZDU STUDYJNEGO: 13 -17.09.2018 r.
MIEJSCE: miasto Szarvas i okolice (Węgry)
Formularz zgłoszeniowy oraz warunki uczestnictwa umieszczone zostały w Regulaminie wyjazdu udostępnionym na stronach internetowych partnerskich LGD.

Podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do biura LGD osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie: 7.09.2018 r. (decyduje data wpływu). Złożenie formularza nie daje gwarancji udziału w wyjeździe – formularze zostaną poddane rekrutacji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY                                   OŚWIADCZENIE - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!