Realizowane działania

Warsztaty kulinarne realizowane w ramach projektu współpracy „Smak na produkt – promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów”

plakat warsztaty  LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA PRZEMYSKA”
     wraz z LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA „NASZE BIESZCZADY”, LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA„ZIELONE BIESZCZADY”  oraz partnerem zagranicznym STOWARZYSZENIEM ROZWOJU WSI KÖRÖS VÖLGYE

w ramach realizacji projektu współpracy
"Smak na produkt – promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów"

realizowanego w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału
w WARSZTATACH KULINARNYCH
sporządzania potraw tradycyjnych. 

Celem warsztatów jest zapoznansie się z recepturami oraz sposobem sporządzania tradycyjnych potraw wywodzących się z obszarów partnerskich LGD z Podkarpacia i Węgierskich z okolic Szarvas oraz opracowanie listy kulinariów mogących aplikować o miano produktu tradycyjnego, 

Zgłoszenia przyjmowane są w biurach LGD osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej partnerskich LGD.

Dane kontaktowe poszczególnycn LGD znajdują się w zakładce KONTAKT.