Realizowane działania

plakat wyjazd

Szkolenie na temat certyfikacji i promocji produktów lokalnych

23 - 25 października 2018 r.

Stanica Kresowa Chreptiów w Lutowiskach.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, z roku na rok rośnie zainteresowanie produktami lokalnymi, regionalnymi i tradycyjnymi. To odpowiedź konsumentów na pogarszającą się jakość żywności wytwarzanej masowo. Wielu kupujących wybiera wyroby lokalne czy regionalne produkowane w sposób tradycyjny, charakteryzujące się wysoką jakością i doskonałym, niepowtarzalnym smakiem. Rosnące zainteresowanie konsumentów decyduje o rozwoju rynku takich produktów, które coraz częściej dostępne są nie tylko na targach, festynach czy jarmarkach, lecz także na specjalnych stoiskach w centrach handlowych, a nawet niedużych sklepach osiedlowych.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" była organizatorem szkolenia na temat certyfikacji i promocji produktów lokalnych, które odbyło się w dniach 23 - 25 październik 2018 r. w Stanicy Kresowej Chreptiów w Lutowiskach.

Szkolenie realizowane było w ramach projektu współpracy międzynarodowej "Smak na produkt - promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów" realizowanego przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" wraz z partnerami: Lokalną Grupą Działania "Ziemia Przemyska", Lokalną Grupą Działania Nasze Bieszczady oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Körös Völgye.

W szkoleniu udział wzięło 36 przedstawicieli partnerów krajowych.

Szkolenie poprowadził Pan Krzysztof Zieliński – historyk sztuki, regionalista, dziennikarz, autor szeregu książek i artykułów dotyczących dziedzictwa kulturowego Podkarpacia i obszarów Pogranicza. Jednak tematyka, z którą najczęściej utożsamiany jest Pan Krzysztof to kulinaria w ujęciu historycznym. Jest on autorem m.in. pierwszej pracy podsumowującej dorobek historyczny kulinariów na terenie województwa. Książka „Leksykon Podkarpackich Smaków” – przygotowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - ukazała się w pięciu wydaniach w języku polskim, dwóch angielskim i jednym niemiecki. Jej kontynuacją była „Wielka księga tradycji kulinarnych województwa podkarpackiego” zawierająca ponad 1400 lokalnych przepisów z podziałem na regiony i grupy etniczne, pierwsze w tej skali dzieło podsumowujące regionalną spuściznę kulinarną naszych mam i babć.

Zakres tematyczny programu szkolenia obejmował: 

Uwarunkowania prawne certyfikacji produktów lokalnych;

 • Proces certyfikacji i promocji produktów lokalnych;
 • Wymogi prawne przy wprowadzaniu do obrotu żywności lokalnej, tradycyjnej i regionalnej w zakresie przepisów weterynaryjno-sanitarnych (sprzedaż bezpośrednia);
 • Znaczenie żywności lokalnej dla rozwoju obszarów wiejskich;
 • Dobre przykłady promocji produktów lokalnych w Polsce i za granicą;
 • Mapy produktów lokalnych, przykłady imprez związanych z produktami, potrawami lokalnymi i regionalnymi, sklepiki produktów lokalnych i półki regionalne.

 Uczestnicy szkolenia mieli także okazję w terenie poznać kilka ciekawych inicjatyw związanych z tematyką szkolenia, min. Pracownię Artystyczną „Na Dwie Ręce” w Zatwarnicy, zjedli obiad oparty na potrawach kuchni bojkowskiej w Zajeździe „Pod Caryńską” w Ustrzykach Górnych. Odwiedzili lokalny mini browar przy Karczmie pensjonatu Siedlisko „Carpathia” w Mucznem, a  także Gospodarstwo Rolne „Bieszczadzka Koza” w Smolniku specjalizujące się w produkcji wybornych serów kozich.

Najważniejszym celem szkolenia było dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania wniosku o rejestrację produktu na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć !

plakat wyjazd

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" wraz z partnerami: Lokalną Grupą Działania "Ziemia Przemyska", Lokalną Grupą Działania Nasze Bieszczady oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Körös Völgye, pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat certyfikacji i promocji produktów lokalnych. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu współpracy międzynarodowej „Smak na produkt – promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 23 – 25 październik 2018 r. w Stanicy Kresowej Chreptiów w Lutowiskach.

Zakres tematyczny programu będzie obejmował:

 • Uwarunkowania prawne certyfikacji produktów lokalnych
 • Proces certyfikacji i promocji produktów lokalnych
 • Wymogi prawne przy wprowadzaniu do obrotu żywności lokalnej, tradycyjnej i regionalnej w zakresie przepisów weterynaryjno-sanitarnych (sprzedaż bezpośrednia)
 • Znaczenie żywności lokalnej dla rozwoju obszarów wiejskich
 • Dobre przykłady promocji produktów lokalnych w Polsce i za granicą
 • Mapy produktów lokalnych, przykłady imprez związanych z produktami, potrawami lokalnymi  i regionalnymi, sklepiki produktów lokalnych i półki regionalne.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę informacyjną należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną do siedziby LGD (właściwej z uwagi na miejsce zamieszkania lub siedzibę instytucji) w terminie do dnia 17.10.2018 do godz. 15. 

LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA, adres: Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.pl 

LGD Nasze Bieszczady, adres: ul. 1000-lecia 1, 38-600 Lesko, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LGD „Zielone Bieszczady”, adres:.  Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, jednakże pierwszeństwo będą miały osoby, które w Formularzu Zgłoszeniowym wskażą przynależność do grup defaworyzowanych na obszarze poszczególnych LGD.

Więcej informacji:

Regulamin– załącznik

Formularz zgłoszeniowy – załącznik

Klauzula informacyjna - załącznik

plakat wyjazd

Wyjazd studyjny

połączony z konferencją międzynarodową

Węgry (Szarvas), 13-17 września 2018 r.

W celu nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń oraz poznania walorów turystycznych i dziedzictwa kulinarnego w zakresie międzynarodowym  w dniach 13 - 17 września 2018 roku został zorganizowany wyjazd studyjny na obszar partnera Węgierskiego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Körös Völgye, połączony w konferencją międzynarodową.

W wizycie studyjnej uczestniczyło 97 osób –  LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” (37 uczestników), LGD Nasze Bieszczady (35 uczestników) oraz LGD „Zielone Bieszczady”(25 uczestników). 

W trakcie wizyty:

 • odbyło się spotkanie informacyjne z partnerem w celu wymiany dobrych praktyk i zapoznanie się z przykładami działań  promocyjnych w zakresie produktów lokalnych na obszarze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Körös Völgye
 • poznano praktyczne efekty działań w zakresie certyfikacji produktów lokalnych oraz zapoznano się z dobrymi praktykami w zakresie certyfikacji i promocji - konferencja międzynarodowa (Konferencja odbyła się w Sali Konferencyjnej Instytutu Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, H-5540 Szarvas, Anna-liget 8). Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Körös Völgye przygotowało i poprowadziło konferencję pn. „ Certyfikacja i promocja produktów lokalnych”. Partner węgierski przedstawił  prezentacje dotyczącą najistotniejszych aspektów funkcjonowania systemu certyfikacji produktów lokalnych na Węgrzech oraz zaprezentował własne doświadczenia w tej dziedzinie. Podczas Konferencji miały miejsce wystąpienia / prezentacje przedstawicieli partnerskich LGD z Polski i Węgier przedstawiające aspekty prawne certyfikacji, procedury obowiązujące w obu krajach, zidentyfikowane problemy i trudności w procesie certyfikacji produktów lokalnych oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie certyfikacji i promocji produktów lokalnych.
 • zapoznano Uczestników z przykładami działań promocyjnych w zakresie walorów turystycznych obszaru. Partner węgierski Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Körös Völgye zapewnił przewodnika, który w kompetentny sposób zaprezentował rozwiązania i dobre praktyki umiejscowione na terenie Węgier.
 • nastąpiła wymiana doświadczeń i nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy przedstawicielami władz i organów oraz lokalnych społeczności partnerskich LGD.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć !

plakat wyjazd

Impreza plenerowa „Smak na produkt – promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów” - Baligród, 19.08.2018 r.

W celu promocji obszarów LGD biorących udział w projekcie współpracy poprzez ukazanie najcenniejszych i najbardziej atrakcyjnych elementów dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem kulinariów, muzyki biesiadnej oraz walorów turystycznych w dniu 19.08.2018 r w Baligrodzie został zrealizowany pokaz plenerowy pn. „Smak na produkt – promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów”. W imprezie wzięli udział przedstawiciele obszarów wszystkich partnerskich LGD: „ZIEMIA PRZEMYSKA”, Nasze Bieszczady, „Zielone Bieszczady” oraz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Körös Völgye, zaproszeni goście (w tym KGW pochodzące z partnerskich LGD), lokalni mieszkańcy oraz turyści. W trakcie trwania pokazu plenerowego prowadzono liczne turnieje kulinarne w zakresie przygotowania tradycyjnych/lokalnych potraw z użyciem regionalnych produktów spożywczych oraz liczne konkurencje i konkursy kulinarne wśród drużyn oraz zgromadzonej publiczności. Tematem konkurencji i konkursów było lokalne dziedzictwo kulinarne oraz walory turystyczne partnerskich LGD. Dodatkowo został przeprowadzony konkurs dedykowany Kołom Gospodyń Wiejskich pochodzących z partnerskich LGD (po 5 zespołów z każdej LGD). Każde KGW przygotowało 3 potrawy konkursowe (regionalne) oraz zapewniło odpowiedni wystrój stoiska. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach:

 • „Najładniejsze Stoisko Wystawiennicze”
 • Najlepszą Potrawę Regionalną”
 • „Najciekawszą Recepturę”

Serdeczne podziękowania za zaszczycenie nas swoją obecnością kierujemy na ręce Pani Marii Kurowskiej Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Wyrazy wdzięczności składamy też Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Władysławowi Ortylowi za objęcie Patronatem Honorowym pokazu plenerowego. Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, w tym KGW, mieszkańcom oraz turystom, którzy brali aktywny udział w przygotowanych konkursach oraz odwiedzili nas podczas pokazu plenerowego w Baligrodzie.

.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć !

plakat wyjazd

Warsztaty kulinarne realizowane w ramach projektu współpracy „Smak na produkt – promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów”

W celu zapoznania się z recepturami oraz sposobem sporządzania tradycyjnych potraw wywodzących się z obszarów partnerskich LGD z Podkarpacia i Węgierskich z okolic Szarvas oraz opracowania listy kulinariów mogących aplikować o miano produktu tradycyjnego, partnerskie Lokalne Grupy Działania z Podkarpacia biorące udział w realizacji projektu współpracy zorganizowały warsztaty kulinarne skierowane do mieszkańców obszarów partnerskich LGD ze szczególnym uwzględnienie osób z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR każdego z Partnerów projektu współpracy, osób działających w Kołach Gospodyń Wiejskich, a także przedsiębiorców, którzy zajmują się branżą turystyczną.

Warsztaty kulinarne trwały od 16 -19 sierpnia 2018 roku, w tym: na terenie LGD ,,Ziemia Przemyska” w terminie 16 – 17 sierpnia 2018 r. w miejscowości Przemyśl, LGD ,, Zielone Bieszczady” w terminie 17 – 18 sierpnia 2018 r., w miejscowości Ustrzyki Dolne oraz LGD Nasze Bieszczady w terminie 18 – 19 sierpnia 2018 r. w miejscowości Lesko. W każdym z w/w warsztatów wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Körös Völgye z Węgier.

FOTORELACJA

plakat wyjazd

 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA PRZEMYSKA”
     wraz z LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA „NASZE BIESZCZADY”, LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA
„ZIELONE BIESZCZADY”  oraz partnerem zagranicznym STOWARZYSZENIEM ROZWOJU WSI KÖRÖS VÖLGYE

w ramach realizacji projektu współpracy
"Smak na produkt – promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów"

realizowanego w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału
w WYJEŹDZIE STUDYJNYM
połączonym z konferencją międzynarodową.

Cel wyjazdu: nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń oraz poznanie walorów turystycznych i dziedzictwa kulinarnego w zakresie międzynarodowym.

TERMIN WYJAZDU STUDYJNEGO: 13 -17.09.2018 r.
MIEJSCE: miasto Szarvas i okolice (Węgry)
Formularz zgłoszeniowy oraz warunki uczestnictwa umieszczone zostały w Regulaminie wyjazdu udostępnionym na stronach internetowych partnerskich LGD.

Podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do biura LGD osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie: 7.09.2018 r. (decyduje data wpływu). Złożenie formularza nie daje gwarancji udziału w wyjeździe – formularze zostaną poddane rekrutacji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY                                   OŚWIADCZENIE - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

baligrod

W związku z realizacją projektu współpracy 

„Smak na produkt – promocja i rozwój obszaru

w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów”

serdecznie zapraszamy na imprezę plenerową

promującą lokalne dziedzictwo kulinarne. 

Baligród (stadion sportowy),

19 sierpnia 2018 roku.

Rozpoczynamy o godz. 13.00.

plakat warsztaty  LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA PRZEMYSKA”
     wraz z LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA „NASZE BIESZCZADY”, LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA„ZIELONE BIESZCZADY”  oraz partnerem zagranicznym STOWARZYSZENIEM ROZWOJU WSI KÖRÖS VÖLGYE

w ramach realizacji projektu współpracy
"Smak na produkt – promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów"

realizowanego w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału
w WARSZTATACH KULINARNYCH
sporządzania potraw tradycyjnych. 

Celem warsztatów jest zapoznansie się z recepturami oraz sposobem sporządzania tradycyjnych potraw wywodzących się z obszarów partnerskich LGD z Podkarpacia i Węgierskich z okolic Szarvas oraz opracowanie listy kulinariów mogących aplikować o miano produktu tradycyjnego, 

Zgłoszenia przyjmowane są w biurach LGD osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej partnerskich LGD.

Dane kontaktowe poszczególnycn LGD znajdują się w zakładce KONTAKT.