Publikacja

Mapa ZP

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

"Smak na produkt - promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów" 

wydaną w ramach poddziałania 19.3„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

DO POBRANIA