Partnerskie LGD

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi KörösVölgye

Mapa ZP

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Körös Völgye obejmuje 20 miejscowości (7 miast i 13 miasteczek [wsi]), a liczba mieszkańców tego regionu wynosi około 70 000. Obszar ten rozciąga się w południowo-wschodniej części nizin zwa- nych Wielką Niziną Węgierską, zajmując tereny komitatu Békés przy granicy z Rumunią aż do komitatu Jász-Nagy- kun-Szolnok. Cechą łączącą wszystkie te miejscowości – a tym samym niosącą ze sobą symboliczną wartość – jest to, że większość z nich leży wzdłuż rzek Körös lub w ich pobliżu, również na dawnych terenach zalewowych.

Gospodarkę tego regionu wciąż definiuje sektor rolniczy, głównie z powodu obecności na tych terenach żyznych gruntów rolnych i sprzyjających warunków klimatycznych. Oprócz pól pełnych bujnej roślinności rozwija się tu także przemysł przetwórczy oparty na hodowli zwierząt. Dlatego też w naszej starategii ważne jest wspieranie produkcji i sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych prze- mysłowych i wyrobów rękodzielniczych. Coraz więcej osób zajmuje się produkcją żywności domowej w oparciu o stare, tradycyjne zwyczaje i doświadczenia. Są to na przykład kiełbaski przygotowywane z suszoną czerwoną papryką i inne produkty mięsne, miody, sery, przetwory owocowe, dżemy, brandy (czyli pálinka, rodzaj alkoholu przygotowywanego z zacieru owocowego, który jest pod- dawany procesowi fermentacji z zawartością alkoholu wynoszącą 40–50%). Z uwagi na typowe cechy i tradycję regionu rzeki Körös dużą część jego historii stanowią wy- roby z wikliny i ceramika.                                                   GALERIA

zp