Partnerskie LGD

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady

Mapa NB Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady swoim działaniem obejmuje pięć gmin, położonych w południowo- -wschodniej części województwa podkarpackiego, w obszarze o wybitnej atrakcyjności turystycznej, która cechuje Beskid Niski i Bieszczady – są to Baligród, Cisna i Lesko z powiatu leskiego oraz Komańcza i Zagórz z powiatu sanockiego. Łącznie zajmują one powierzchnię 1171,42 km2 (6,6% obszaru województwa podkarpackiego), zamieszkiwaną przez 34 493 osoby. Obszar działania Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady jest obszarem spójnym przestrzennie w kontekście geograficznym (każda para gmin pozostaje w bezpośrednim lub przynajmniej w dalszym sąsiedztwie, tworząc tym samym zwarty geograficznie obszar). W granicach obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego występują 2 miasta (Zagórz i Lesko) o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 20 tys., więc fakt ich włączenia do obszaru objętego przedmiotową LSR nie rzutuje na spójność tego obszaru. Podstawą działania naszego Partnerstwa jest Lokalna Strategia Rozwoju, której celem jest wspieranie rozwoju sektora turystyczno-rekreacyjnego w oparciu o zasoby przyrodnicze, kulturalne i historyczne regionu oraz wspieranie zaplecza kulturalnego na potrzeby tak mieszkańców, jak i turystów. Przeglądanie kart tej publikacji można porównać z wędrówką po malowniczych terenach gmin Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz, posiadających niezwykłe walory turystyczne. Jest to okazja, żeby zobaczyć ten uroczy zakątek Bieszczadów, stworzony przez matkę naturę i pracę ludzkich rąk.               GALERIA

NB