Partnerskie LGD

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"

Mapa LGD Lokalna Grupa Działania „ZIELONE BIESZCZADY” jest partnerstwem składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego, społecznego i mieszkańców. Teren działania obejmuje terytorium siedmiu gmin województwa podkarpackiego, do których należą gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Solina, Olszanica, Tyrawa Wołoska i Sanok. Obszar LSR obejmuje tereny górzyste o dużej wartości przyrodniczej odznaczające się na tle województwa jak i kraju, czystością środowiska oraz dużym zalesieniem. Główne atrakcje turystyczne regionu to masywy górskie, walory krajobrazowe, jeziora Solińskie i Myczkowieckie o pierwszej klasie czystości wód wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową oraz przede wszystkim specyficzny bieszczadzki klimat. Przyciąga także tutejsza bogata kuchnia regionalna, do której należą m.in.: knysze, fuczki, proziaki, pierogi z kapustą i z grzybami, gołąbki z tartych ziemniaków, babka ziemniaczana. Osobliwość tego obszaru wynika również z niesamowitej mieszanki kulturowej i narodowościowej. Bieszczady dzięki kolejnym migracjom ludności stały się bowiem symbolem tolerancji kulturowej, znanym wszystkim Polakom. Charakterystycznymi dla terenu stały się dwie grupy etnograficzne – Bojków i Łemków, które łączyło wyznanie greckokatolickie, różniły natomiast sposoby ubierania się, budowania domów i cerkwi oraz język. LGD stara się, aby Bieszczady postrzegane były jako miejsce turystyki aktywnej i ambitnej z wykorzystaniem walorów kulturowych i naturalnych regionu, jednakże w zgodzie z naturą, w którym zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy oparty jest na czystym środowisku przyrodniczym, dziedzictwie historyczno-kulturowym oraz partnerskiej współpracy samorządów, przedsiębiorstw i organizacji społecznych, która umożliwi obecnym oraz przyszłym mieszkańcom Bieszczadów warunki do trwałego polepszania jakości życia, a odwiedzającym je turystom warunki do atrakcyjnego wypoczynku i rekreacji. Przykłady działań aktywizacyjnych w ramach wdrażania LSR: Dzień Drwala w Bukowcu, Bieszczadzkie Święto Pszczoły w Pszczelinach, Bieszczadzki Festiwal Sztuk w Czarnej, Święto Chleba w Ustrzykach Dolnych, Festiwal Twórczości Ludowej w Tyrawie Wołoskiej, Kermasz Karpackich Smaków w Mrzygłodzie, Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Olszanica.                               GALERIA

PanoramaZŻukowaPozioma